Домашнє насильство

Це коли один член сім’ї завдає іншому фізичного або морального страждання. В який би спосіб це не здійснювалося – фізичними, сексуальними, психологічними або економічними діями. Насильство принижує честь та гідність людини, може зашкодити психічному або тілесному здоров’ю, і навіть призвести до смерті.

ПСИХОЛОГІЧНЕ НАСИЛЬСТВО

Тиск на психіку людини, що викликає в неї невпевненість, побоювання за безпеку свою чи близьких.Деталi

ФIЗИЧНЕ НАСИЛЬСТВО

Це навмисне завдання людині тілесних травм.Деталi

СЕКСУАЛЬНЕ НАСИЛЬСТВО

Будь-які сексуальні дії щодо людини, вчинені без її згоди. А щодо дитини – також дії, вчинені в її присутності.Деталi

ЕКОНОМІЧНЕ НАСИЛЬСТВО

Це навмисні дії одного з членів родини для позбавлення іншого члена родини рівних умов для існування.Деталi

Тест

Перевірте, чи впізнаєте ви домашнє насильство у побутових ситуаціях